Add - Danish language

Signed-off-by: Thomas Brinkmann <doyl@dsh.icu>
master
Thomas Brinkmann 2 years ago
parent e812ee200a
commit 3f8b76e2f5
Signed by: Conan_Doyl
GPG Key ID: 84CE0DE4F6E56C70
  1. 104
      manageservers/lang/danish.php

@ -0,0 +1,104 @@
<?php
/*
* ###############################################################################
* File: danish.php
* Project: dshreseller
* File Created: Wednesday, 9th Februar 2022 5:33 pm
* Author: Mikkel Krogsholm (mikkelkrogsholm10@gmail.com)
* ###############################################################################
*/
$_dLANG['PowerOFF'] = "Slukket";
$_dLANG['PowerON'] = "Tændt";
$_dLANG['Connecting'] = "Opretter forbindelse..";
$_dLANG['ServerInfo'] = "Server Info";
$_dLANG['Username'] = "Brugernavn";
$_dLANG['Password'] = "Adgangskode";
$_dLANG['MgtTools'] = "Styrings Panel";
$_dLANG['Reinstall'] = "Geninstaller";
$_dLANG['Rescue'] = "Rescue System";
$_dLANG['DDoS'] = "DDoS/rDNS";
$_dLANG['NetworkInfos'] = "Netværks information";
$_dLANG['MainIP'] = "Primær IPv4 ";
$_dLANG['AssignedIPs'] = "Ekstra IPv4";
$_dLANG['BillingInfos'] = "Betalings information";
$_dLANG['ReinstallModalHeader'] = "Geninstaller Server";
$_dLANG['ReinstallModelDescription'] = "Du kan geninstallere serveren med et af de skabeloner herunder. Vær opmærksom på at alt data slettes og ikke kan genskabes!";
$_dLANG['RootPW'] = "Root adgangskode";
$_dLANG['RootPW2'] = "Root adgangskode (igen)";
$_dLANG['RootPW1Placeholder'] = "Sæt en nyt Root/Administrator adgangskode til serveren";
$_dLANG['RootPW2Placeholder'] = "Gentag root adgangskode";
$_dLANG['OSDescription'] = "Der vil blive oprettet en ekstra konto. Brugeren har brugernavnet 'user' og den samme adgangskode som root brugeren.";
$_dLANG['OSTitle'] = "Operativ System";
$_dLANG['ReinstallBTNClose'] = "Luk";
$_dLANG['ReinstallBTN'] = "Geninstaller";
$_dLANG['RootPWWrong'] = "Adgangskoden er for kort, eller matcher ikke.";
$_dLANG['RRootPW'] = "Root adgangskode";
$_dLANG['RRootPW2'] = "Root adgangskode (igen)";
$_dLANG['RRootPW1Placeholder'] = "Sæt en nyt Root/Administrator adgangskode til serveren";
$_dLANG['RRootPW2Placeholder'] = "Gentag root adgangskode";
$_dLANG['RescueModalTitle'] = "Rescue System";
$_dLANG['RescueModalDescription'] = "Start din server op med Rescue System for at sikkerhedskopiere dine data, ændre adgangskoden eller fjerne malware. Når Rescue System starter op, køres der automatisk et disk tjek.";
$_dLANG['RescueModalDescription2'] = "Rescue System er en LIVE Linux-distribution, der er indlæst i dine RAM. Dine harddiske skal mountes manuelt for at få adgang til din data...";
$_dLANG['RescueSelect'] = "Rescue System";
$_dLANG['RescueBTNBoot'] = "Boot Rescue";
$_dLANG['RescueBTNClose'] = "Luk";
$_dLANG['ConfigOptions'] = "Konfigurer Indstillinger";
$_dLANG['ConfigOptionsBTNClose'] = "Luk";
$_dLANG['Cancel_Header'] = "Afbryd installation";
$_dLANG['Cancel_Question'] = "Er du sikker på at du vil afbryde den igangværende installation?";
$_dLANG['Cancel_BtnNO'] = "Nej";
$_dLANG['Cancel_BtnYes'] = "Ja, afbryd den.";
$_dLANG['Reinstall_Header'] = "Server geninstallation";
$_dLANG['Reinstall_Question'] = "Er du sikker på at du vil starte geninstallation? - Alt data vil blive slettet og kan ikke genskabes!";
$_dLANG['Reinstall_BtnNO'] = "Nej";
$_dLANG['Reinstall_BtnYes'] = "Ja, geninstaller";
$_dLANG['Rescue_Header'] = "Rescue System";
$_dLANG['Rescue_Question'] = "Er du sikker på at du vil starte Rescue Mode? - Rescue System er en LIVE Linux-distribution, der er indlæst i dine RAM. Dine harddiske skal mountes manuelt for at få adgang til din data...";
$_dLANG['Rescue_BtnNO'] = "Nej";
$_dLANG['Rescue_BtnYes'] = "Ja, start Rescue Mode";
$_dLANG['Info_Starting_Install'] = "Starter installation...";
$_dLANG['Info_Installing'] = "Installere...";
$_dLANG['Info_PowerOn'] = "Tændt";
$_dLANG['Info_PowerOff'] = "Slukket";
$_dLANG['Info_Connecting'] = "Opretter forbindelse...";
$_dLANG['Info_NotAllowed'] = "Slukning ikke tilladt, tjekker status..";
$_dLANG['DDOS_ModalTitle'] = "DDOS & rDNS Indstillinger";
$_dLANG['DDOS_ModalDescription'] = "Ændre filtrene for Server iper eller indstil en rDNS Record";
$_dLANG['DDOS_IPSelect'] = "Vælg den IP, du vil skifte filtre for.";
$_dLANG['DDOS_Layer4_Dynamic'] = "Layer 4 Dynamisk";
$_dLANG['DDOS_Layer4_Permanent'] = "Layer 4 Permanent";
$_dLANG['DDOS_Layer4_Description'] = "Hvis du aktiverer Layer4-filtrene permanent, vil alt trafik blive dirigeret gennem infrastrukturen med henblik på migration. Deaktiver Layer4-filteret for at gå tilbage til den dynamiske tilstand, filteret aktiveres automatisk.";
$_dLANG['DDOS_Layer7'] = "Layer 7";
$_dLANG['DDOS_Layer7_Description'] = "Slår Layer7-filtre til bag Layer4-filtre - alt trafik på TCP-porte 80, 443 og 8443 kontrolleres. Kan udstyres med et certifikat.";
$_dLANG['DDOS_Layer7_On'] = "Layer 7 Tændt";
$_dLANG['DDOS_Layer7_Off'] = "Layer 7 Slukket";
$_dLANG['DDOS_Layer7_Only_On'] = "Kun Layer7 tændt";
$_dLANG['DDOS_Layer7_Only_Off'] = "Kun Layer7 slukket";
$_dLANG['DDOS_Button_Save'] = "Gem indstillinger";
$_dLANG['DDOS_Button_Status'] = "Tjek status";
$_dLANG['DDOS_Button_Close'] = "Luk";
Loading…
Cancel
Save